Program 2017

?/2 Arbetsdag Kolsnartornet

Datum inte bestämt än. Kallas till via telefon/mailvägen

Kontakt: Owe Janerin 0151/10176

 

4/3 Örnräkning Hjälmaren

Räkning mellan 10.00 och 12.00 Samling vid kyrkan 09.00

Kontakt: Lillemor Däckfors 0151/12730 eller 073-9837060

 

12/3  Årsmöte

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar 16.00 Wilsons Tryckeri Kåsta gamla skola.

Bildvisning. Tag gärna med bilder.

Kontakt: Lennart Hellquist 0151/45434 eller 073-9830560

 

6/5 Fågelskådningens dag

Kolsnartornet bemannat 07 – 12

Eventuellt ordnas tipspromenad och kaffe.

Kontakt: Lennart Hellquist 0151/45434 eller 073-9830560

 

Slutet Maj början Juni. Guidning Skolklass Hansjöskolan

Kontakt: Owe Janerin 0151/10176 eller 070-2774497

Lennart Hellquist 0151/45434 eller 073-9830560

 

9/6 Naturnatten/Nattsångare

Samling vid kyrkan 22.00 för besök på någon lokal i närområdet.

Kontakt: Lennart Hellquist 0151/45434 eller 073-9830560

 

2/7 Fjärilsexcursion

Vi gör en utflykt och tittar på Dagfjärilar.

Samling vid kyrkan 10.00 för vidare färd till någon lämplig lokal i kommunen.

Kontakt: Monica Andersson 0151/12311 eller 070-6344650    Lennart Hellquist 0151/45434 eller 073-9830560

 

5/8 Vännevad

Besök till plattformen vid Vännevad Näsnaren.

Samling vid kyrkan 08.00

Kontakt: Owe Janerin 0151/10176 eller 070-2774497

 

17/10 Filmvisning Ingemar Lind

Årets filmvisning med Ingemar Lind.

Preliminärt datum.

Se annons i tidningen i höst eller på hemsidan.

Vingåkers Biograf 19.00

Kontakt: Lennart Hellquist 0151/45434 eller 073-9830560