Styrelsen

Styrelsen 2024.

 

Ordförande: Vakant

Kontakt/Sekreterare: Lennart Hellquist 0151-45434   073-9830560 hellquistlennart@gmail.com

Kassör: Monica Andersson 070-6344650

Ledamot: Inger Palm-Johansson 070-3171626

Ledamot: Jan Ridell 070-5287180

Ledamot: Bertil Karlsson 070-2772545

Ledamot: Owe Janerin 070-2774497

Ersättare: Lillemor Däckfors  073-9837060

Ersättare Eva May Ståhl 070-7973887