Styrelsen

Styrelsen 2017.

 

Ordförande: Vakant

Kontakt/Sekreterare: Lennart Hellquist 0151-45434   073-9830560 hellquistlennart@gmail.com

Kassör: Monica Andersson 0151-12311

Ledamot: Inger Palm-Johansson 0151-31018

Ledamot: Jan Ridell 0151-10473

Ledamot: Bertil Karlsson 0151-109

Ledamot: Owe Janerin 0151-10176

Ersättare: Lillemor Däckfors  073-9837060

Ersättare Eva May Ståhl 0151-10124